Звернення РГ3 УНП щодо екологічного виміру регіональної політики

28
Кві
2021
Категорії: Заяви / Новини / Новини РГ 3 / РГ3

StatementWG3 UNP_04.21Члени Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» УНП ФГС СхП підтримують процеси децентралізації та імплементації в законодавство України важливих євроінтеграційних норм адміністративної реформи. Члени Платформи звертаються до влади з проханням звернути  увагу на необхідність узгодження регіональних політик та стратегування з пріоритетами загальнодержавної політики щодо виконання екологічної складової Угоди про асоціацію Україна-ЄС та інших міжнародних договорів і конвенцій, підписаних та ратифікованих Україною.

Експерти наголошують, що сьогодні у багатьох випадках розробка стратегій розвитку громад ведеться органами місцевого самоврядування без належного врахування факторів захисту довкілля, екологічної безпеки та збалансованого розвитку. І навіть якщо збалансований розвиток враховується при розробці таких документів, то поверхнево, без системного підходу.

Члени РГ3 УНП пропонують:

-              Налагодити постійний контакт між Міністерством розвитку громад та територій України, експертними та консультаційними програмами, агенціями регіонального розвитку з одного боку, та профільними робочими групами нашої платформи з іншого боку (включно із зустрічами на найвищому рівні для обговорення гарячих тем).

-              Зробити публічною інформацію стосовно планів розробки змін та доповнень до закону «Про засади державної регіональної політики» та інших законів та нормативних документів, що стосуються регіональної політики, а також надати можливість експертам нашої платформи брати участь у робочих групах та інших органах які розробляють згадані документи.

-              Розглянути можливість створення експертно-консультативних центрів, методичних рекомендацій, а також Ресурсного центру СЕО.

Звернення
Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» УНП ФГС СхП
з приводу нагальної необхідності актуалізації екологічної складової у стратегіях та планах регіонального і місцевого розвитку

Ми, представники  РГ3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП), підтримуючи прогресивні процеси децентралізації, адміністративної реформи та імплементації у вітчизняне законодавство інших важливих євроінтеграційних норм, вважаємо за необхідне терміново звернути  увагу на необхідність узгодження регіональних політик та стратегування з пріоритетами загальнодержавної політики щодо виконання екологічної складової Угоди про асоціацію Україна-ЄС та інших міжнародних договорів і конвенцій, підписаних та ратифікованих Україною.

Євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України та пов’язані з ними прагнення України стати активним учасником Європейського зеленого курсу, активна діяльність на міжнародному й урядовому рівні, прогресивні ініціативи стосовно екологізації всіх сфер нашого життя мають всебічно втілюватися на рівні територіальних громад і регіонів в стратегічних планах розвитку та місцевих екологічних програмах. На жаль, сьогодні цього не відбувається.

Завершення чергового етапу децентралізації та адміністративної реформи поставило нові виклики перед створеними громадами. Тепер вони самостійно визначають пріоритети свого розвитку, але, здебільшого, ставлять на перше місце термінові економічні потреби без урахування довгострокових негативних наслідків для природного середовища та екологічних небезпек для власного населення та територій. Додатковими викликами стануть відкриття ринку землі, передача державних земель у розпорядження громад, а також отримання громадами повноважень на зміну цільового призначення земель. Нехтування екологічною складовою сталого розвитку в цьому процесі загрожує втратою природних екосистем і навіть охоронюваних об’єктів природно-заповідного фонду.

Численні факти свідчать, що сьогодні у багатьох випадках розробка стратегій розвитку громад ведеться органами місцевого самоврядування без належного врахування факторів захисту довкілля, екологічної безпеки та збалансованого розвитку. І навіть якщо збалансований розвиток враховується при розробці таких документів, то поверхнево, без системного підходу.

Особливою проблемою є застосування стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, що є вимогою профільного закону та Угоди про Асоціацію з ЄС і мало би бути важливим інструментом запровадження основних принципів державної екологічної політики на регіональному рівні. Недосконалість закону, відсутність реєстру СЕО, практична нерозробленість методичної бази для застосування СЕО як базового інструменту досягнення цілей збалансованого розвитку дають підставу органам місцевого самоврядування фактично ігнорувати екологічний компонент у розробці своїх планів. Ми вбачаємо основні причини такого стану в тому, що, з одного боку, місцевим громадам не вистачає знань та усвідомлення важливості екологічної складової для власного розвитку, а з іншого боку – не вистачає системного підходу стосовно впровадження державної політики й «зелених» пріоритетів до регіональних політик і програм.

Ми вважаємо за необхідне:

-              Налагодити постійний контакт між Міністерством розвитку громад та територій України, експертними та консультаційними програмами, агенціями регіонального розвитку з одного боку, та профільними робочими групами нашої платформи з іншого боку (включно із зустрічами на найвищому рівні для обговорення гарячих тем).

-              Зробити публічною інформацію стосовно планів розробки змін та доповнень до закону «Про засади державної регіональної політики» та інших законів та нормативних документів, що стосуються регіональної політики, а також надати можливість експертам нашої платформи брати участь у робочих групах та інших органах які розробляють згадані документи.

-              Розглянути можливість створення експертно-консультативних центрів, методичних рекомендацій, а також Ресурсного центру СЕО.

Експерти УНП ФГС СхП  готові долучитись до цієї діяльності. Вважаємо, що спільна робота могла би стати запорукою належної екологізації регіональної політики в нашій державі.

Довідково:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (www.old.eap-csf.org.ua/) – це мережа більше як 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

 

Звернення РГ 3 УНП ФГС СхП з приводу нагальної необхідності актуалізації екологічної складової у стратегіях та планах регіонального і місцевого розвитку, 28 квітня 2021