Звернення Керівного комітету ФГС СхП щодо Азовського моря та агресивних дій з боку Росії

12
Лют
2019
Категорії: Документи ФГС / Заяви / Новини / Новини ФГС СхП / РГ1 / РГ2 / РГ3 / РГ4 / РГ5

SC-February-Meeting-Brussels-II-1Керівний комітет Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) прийняв звернення, яким закликав Раду ЄС із закордонних справ, а також міністрів закордонних справ країн-членів ЄС відреагувати на ситуацію, спричинену кризою в Азовському морі. З одного боку – підкреслюється у зверненні – потрібні адресні санкції проти тих, хто відповідальні за агресію та хто отримує з неї зиски, з іншого боку – є потреба у підтримці Європейським Союзом азовського регіону, щоб боротися з економічними збитками, які принесла російська блокада. «Ми закликаємо вас відвідати Маріуполь та інші регіони південно-східної України, щоб отримати враження «з перших рук» стосовно соціальних та безпекових проблем, які спричинив конфлікт з Росією», – наголошують члени Керівного комітету ФГС СхП.

Керівний комітет категоричний у своїй оцінці ситуації: він вбачає у діях Російської Федерації «порушення міжнародного морського права та міжнародних зобов’язань Росії». Йдеться передусім про інцидент 25 листопада 2018, з подальшими діями стосовно 24-х українських моряків – в тому числі, рішеннями щодо продовження арешту, виданими Лефортовським окружним судом Москви. Це суперечить вимогам міжнародного гуманітарного права, підкреслюється у зверненні, відтак ЄС повинен використати всі зовнішні інструменти, якими він володіє, «щоб тиснути з вимогою негайного та безумовного звільнення Росією 24 українських моряків – військовополонених».

Останні події насправді тривожні: Росія незаконно побудувала Керченський міст і продовжує «політику вибіркового доступу та довільного затримання українських та зарубіжних суден в Азовському морі». Це має наслідки у вигляді безпекових загроз, збитків для місцевої економіки та природного середовища – Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вже задокументувала втрати, які поніс український порт в Маріуполі, а також прилеглі райони.

Окрім заклику щодо допомоги регіону з боку ЄС, члени Керівного комітету ФГС СхП закликали запровадити нові адресні санкції, а також підтвердити та гарантувати всіма можливими методами абсолютне право України мати рівний доступ до Азовського моря, як закріплено в Конвенції ООН з морського права. Час оприлюднення заяви обрано невипадково: на наступній зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, запланованої на 18 лютого 2019 р., мають бути прийняті рішення щодо «можливих варіантів обговорення комплексної відповіді Європейського Союзу на агресивні дії Росії, а також щодо допомоги Україні у звільненні українських військовополонених та забезпечення підтримки азовського регіону». 

Звернення було ініційоване Українською національною платформою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (а саме, Національним координатором УНП ФГС СхП Геннадієм Максаком як членом Керівного комітету ФГС СхП) та прийняте за підсумками засідання Керівного комітету ФГС СхП, яке відбувалось 6-7 лютого в Брюсселі.

Оригінал новини

 

In English (official)

EU Foreign Affairs Council

Federica Mogherini, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission

Johannes Hahn, European Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Office of the Foreign Minister of Denmark

 7 February 2019

Appeal by Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the Sea of Azov

Taking into consideration:

• European Parliament resolution on the situation in the Sea of Azov, 30  October 2018;

• EU Statement on “Russia’s Ongoing Aggression against Ukraine and Illegal Occupation of Crimea” at the OSCE Special Permanent Council N° 1204 Vienna, 26 November 2018;

• Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the escalating tensions in the Azov Sea, 28 November 2018;

• Resolution of the EaP CSF Steering Committee on the need to stop Russian aggression and to restore the territorial integrity of Georgia and Ukraine, 12 December 2018;

• European Council conclusions on the Multiannual Financial Framework and on external relations, 13 December 2018;

• Joint statement following the 5th Association Council meeting between the EU and Ukraine, 17 December 2018;

• United Nations General Assembly Resolution “Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine), as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov”, 17 December 2018;

• Statement by the MFA of Ukraine on the illegal decision of the Lefortovo District Court of Moscow to prolong the pre-trial detention of 24 Ukrainian Servicemen taken as Prisoners of War by the Russian Federation,16 January 2019;

• PACE Resolution 2259 (2019) “The escalation of tensions around the Sea of Azov and the Kerch Strait and threats to European security”, 24 January 2019;

• Individual and joint statements of the EU member-states’ leadership on the Russian militiary escalation in the Sea of Azov and the Kerch Strait.

EaP CSF Steering Committee welcomes the political efforts undertaken by the European institutions and the EU member states, to support the territorial integrity of Ukraine and condemn the aggressive actions of the Russian Federation in the Sea of Azov and the Kerch Strait as a breach of international maritime law and Russia’s international commitments.

But what is obvious is that Russia continues to blatantly ignore all the calls for de-escalation and restore the territorial integrity of Ukraine. Indeed, the situation is gradually worsening.

The illegal construction of the Kerch Bridge combined with Russian policy of a selective access and arbitrary detention of Ukrainian and foreign vessels in the Azov Sea, has seen the Kremlin bring new security, economic and ecological threats to the region.

In December 2018, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Special Monitoring Mission acknowledged economic losses at the local port of Mariupol caused by Russia’s denial of passage. The port’s cargo volume has fallen drastically since the beginning of 2018.

There is also no breakthrough on the release of the 24 illegally detained crew members of the Ukrainian vessels seized on 25 November 2018. Furthermore, the Lefortovo District Court of Moscow prolonged the pre-trial detention of Ukrainian servicemen, counter to international humanitarian law.

In these circumstances, it is a high time the EU implements the European institution statements, which closely monitor the situation and to act appropriately to assist the affected regions in South-East Ukraine and put more pressure on Russia.

On 27 January-2 February 2019 a high-level group of EU officials visited the Ukrainian regions adjacent to the Azov Sea to assess a level of economic, social damage in the region after the escalation of 25 November 2018 in the Kerch Strait and the Azov Sea. On 18 February 2019, the EU Foreign Affairs Council will decide on the possible ways to discuss a comprehensive EU response to Russia’s aggressive actions, as well as assistance to Ukraine in obtaining the release of Ukrainian prisoners of war and to provide support to the Azov region.

Thus, we call on all members of the EU Foreign Affairs Council – and foreign ministers of the EU states:

• To impose new targeted sanctions against persons, vessels, judges and prosecutors, responsible for the act of aggression, the capturing and arrest of Ukrainian sailors and vessels – as well as legal entities, which use the illegal Kerch bridge and Russian ports in the Sea of Azov and the Kerch Strait;

• To provide targeted EU support to the Azov region, based on findings of the EU highlevel assessment mission to Ukraine, as for the economic damage caused by the de facto Russian blockade;

• To reconfirm and secure with all possible means Ukraine’s absolute right to have full access to the Sea of Azov, as enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea;

• To use all external instruments at EU’s disposal to pressure an immediate and unconditional release by Russia of 24 Ukrainian servicemen – prisoners of war. Meanwhile the prisoner of war status of the Ukrainian servicemen must be respected, misapplication of criminal justice towards them must be halted;

• To follow suit of your fellow colleagues, Foreign Ministers from Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Denmark and the Czech Republic who visited Mariupol and other parts of South-East Ukraine. We encourage you to  go there to get a first-hand impression of the social and security hardships caused by the conflict with Russia in Eastern Ukraine.

Members of the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum

DOWNLOAD THE APPEALEaP CSF SC_Azov_Appeal.

 

Українською (Неофіційний переклад)

Раді ЄС із закордонних справ

Федеріці Могеріні, Верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки/ Віце-президенту Європейської комісії

Йоганнесу Ганну, Єврокомісару з політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС

Офісу Міністра з закордонних справ Данії

 7 лютого 2019 р.

 Звернення Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства щодо Азовського моря

Беручи до уваги:

•         Резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі від 30 жовтня 2018 р.;

•         Заяву ЄС щодо «Російської агресії проти України, яка триває, та нелегальної окупації Криму» на Спеціальній Постійній Раді ОБСЄ №1204 у Відні, 26 листопада 2018 р.

•         Декларацію Верховного представника від імені ЄС щодо ескалації напруги в Азовському морі, 28 листопада 2018 р.

•         Резолюцію Керівного комітету ФГС СхП щодо необхідності зупинити російську агресію та відновити територіальну цілісність Грузії та України, 12 грудня 2018 р.

•         Висновки Європейської ради щодо Багаторічного фінансового механізму (Multiannual Financial Framework) та щодо зовнішніх відносин, 13 грудня 2018 р.

•         Спільну заяву за підсумками 5-ї зустрічі Ради Асоціації між Україною та ЄС, 17 грудня 2018 р.

•         Резолюцію Генеральної асамблеї ООН «Проблема мілітаризації Автономної республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного моря та Азовського моря», 17 грудня 2018 р.

•         Заяву МЗС України щодо незаконного рішення Лефортовського окружного суду Москви продовжити утримання під арештом 24 українських моряків, ув’язнених як військовополонених Російською Федерацією, 16 січня 2019 р.

•         Резолюцію ПАРЄ  2259 (2019) «Ескалація напруги навколо Азовського моря та Керченської протоки і загрози європейській безпеці», 24 січня 2019 р.

•         Індивідуальні та спільні заяви лідерів країн-членів ЄС щодо російської військової ескалації в Азовському морі та Керченській протоці. 

Керівний комітет ФГС СхП вітає політичні зусилля, яких доклали європейські інституції та країни-члени ЄС з метою підтримки територіальної цілісності України та засудження агресивних дій Російської Федерації в Азовському морі та Керченській протоці як порушення міжнародного морського права та міжнародних зобов’язань Росії.

При цьому очевидним є те, що Росія продовжує брутально ігнорувати всі заклики до де-ескалації та відновлення територіальної цілісності України. Насправді, ситуація поступово погіршується.

Незаконне будівництво Керченського моста спільно з російською політикою вибіркового доступу та довільного затримання українських та зарубіжних суден в Азовському морі говорять про те, що Кремль несе нові безпекові, економічні та екологічні загрози регіону.

У грудні 2018 р. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) визнала економічні втрати в місцевому порту Маріуполя, спричинені відмовою з боку Росії проходу суден. З початку 2018 р. вантажообіг порта різко упав.

Також немає прогресу щодо звільнення 24-х незаконно ув’язнених членів екіпажу українських суден, затриманих 25 листопада 2018 р.  Більше того, Лефортовський окружний суд Москви продовжив досудове ув’язнення українських моряків, всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права.

За цих обставин, пора Європейському Союзу виконати заяви Європейських інституцій, що впритул відслідковують ситуацію, та діяти відповідно з метою допомогти південно-східним регіонам України, які постраждали від Росії, і більше тиснути на Росію. 

Упродовж 27 січня – 2 лютого 2019 р. група високопосадовців ЄС відвідала прилеглі до Азовського моря українські регіони з метою оцінити рівень економічних, соціальних збитків в регіоні після ескалації 25 листопада 2018 р. в Керченській протоці та Азовському морі. 18 лютого 2019 р. Рада ЄС із закордонних справ прийматиме рішення щодо можливих варіантів обговорення комплексної відповіді Європейського Союзу на агресивні дії Росії, а також щодо допомоги Україні у звільненні українських військовополонених та забезпечення підтримки азовського регіону.

Відтак ми закликаємо всіх членів Ради ЄС із закордонних справ, а також міністрів закордонних справ країн-членів ЄС:

•         Запровадити нові адресні санкції проти осіб, суден, суддів та прокурорів, відповідальних за вчинення агресивних дій, захоплення та арешт українських моряків і суден – а також юридичних осіб, що використовують незаконно побудований Керченський міст та російські порти в Азовському морі і Керченській протоці;

•         Забезпечити адресну підтримку з боку ЄС Азовському регіону, яка б базувалася на висновках візиту Оціночної місії ЄС високого рівня в Україну, щодо економічних збитків, спричинених de facto  російською блокадою;

•         Підтвердити та гарантувати всіма можливими методами абсолютне право України мати рівний доступ до Азовського моря, як закріплено в Конвенції ООН з морського права;

•         Використати всі зовнішні інструменти, якими володіє ЄС, щоб тиснути з вимогою негайного та безумовного звільнення Росією 24 українських моряків – військовополонених. При цьому щодо українських військовослужбовців має застосовуватись статус військовополонених, відтак має бути припинене невірна кваліфікація вчинених ними діянь з точки зору кримінального законодавства;  

•         Взяти приклад з колег – зокрема, Міністрів закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Данії та Чеської республіки, які відвідали Маріуполь та інші частини південно-східної України. Ми заохочуємо вас приїхати туди, щоб отримати враження «з перших рук» стосовно соціальних та безпекових проблем, які спричинив конфлікт з Росією у Східній Україні.

 Члени Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

ЗАВАНТАЖИТИ ЗВЕРНЕННЯ: EaP SCF SC_Azov_Appeal_UKR.