Зустріч Робочої групи 3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

11
Лип
2011
Категорії: Новини / Новини РГ 3

Щорічна зустріч Робочої групи 3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» відбулася 23 червня в Києві. На зустрічі були присутні представники організацій громадянського суспільства – членів Робочої Групи 3 (РГ 3) Форуму громадянського суспільства з країн ЄС та представники з 6 країн партнерів, а саме з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови і України, а також гості та спостерігачі.

Зустріч була організована Всеукраїнською Екологічною Громадською Організацією «МАМА-86» за підтримки Європейського Союзу та за участю Фонду ім. Фрідріха Еберта.

Зустріч відкрили со-координатори РГ 3 Войцех Бородзіц-Смолінські, Фонд «Центр міжнародних відносин», Польща (Енергетика) і Ґанна Голубовська-Онісімова, МАМА-86, Україна, (Довкілля). Девід Стуліквідділ політики, преси та інформації Європейського Союзу в Україні від імені Європейської служби зовнішньополітичної діяльності привітав учасників і ознайомив їх з прогресом в рамках програми Східного Партнерства. Зокрема, він зазначив першорядну важливість активної участі Національних Платформ ФГС у трьохсторонньому діалозі між Національними Урядами 6 країн партнерів, Представництвами ЄС в цих країнах і організаціями громадянського суспільства задля реалізації пріоритетних реформ в рамках співпраці з Європейським Союзом. Він зробив посилання на останній приклад української Національної платформи ФГС СП, яка підготувала оцінку звіту ЄК з реалізації Європейської Політики Сусідства в Україні в 2010 році та ініціювала обговорення його з Представництвом ЄС.

Ханс РейнКерівник третього відділу «Енергетика, транспорт і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні від імені Директорату Єврокомісії з Енергетики представив діяльність Платформи з Енергетичної безпеки СП. Він розповів про пріоритети та основні акценти Енергетичної стратегії ЄС особливо зазначивши питання забезпечення безпеки енергопостачання. Потім, він доповнив презентацію інформацією про діяльність Панелі СП з Довкілля та зміни клімату.

Мєлєк Шукюрова, Директор Регіонального Екологічного Центру для Кавказу представила теперішній пріоритет Флагманської Ініціативи з Належного екологічного управління – це створення Спільної екологічної інформаційної системи (СЕІС) – та новини впровадження проекту СЕІС у 6 країнах партнерах. Після презентації учасники Щорічної Зустрічі РГ 3 мали можливість поставити питання до представників двох представлених проектів ІЄСП: з Управління Відходами та Управління Якістю Повітря, офіси яких розташовані в Києві.

У другій половині дня відбулася панельна дискусія «Перспективи сланцевого газу: енергетична безпека і довкілля» за участі 4 доповідачів. У травні 2011 року Управління з Енергетичної Інформації США оприлюднило звіт про родовища сланцевого газу в 32 країнах. У звіті мова йдеться про те, що поклади сланцевого газу можуть скласти до 40% від усіх родовищ газу на даний час.

Войцех Бородзіц-Смолінські з Фонду «Центр міжнародних відносин» і со-координатор РГ 3 (Енергетика), Ханс Рейн, Керівник третього відділу «Енергетика, транспорт і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні, Ганна Хомечко з Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина», Україна і Андрій Чубік з Центру глобальних досліджень «Стратегія 21» висловили свою точку зору, чи зможуть поклади сланцевого газу в Україні і Польщі бути альтернативним джерелами постачання в Європі, і до яких ризиків для довкілля це може призвести. Крім економічних аспектів, були визначені наступні питання для обговорення:

  • технологія, яка використовується для буріння;
  • хімікати, що використовуються;
  • контроль якості побудови свердловин;
  • очищення стічних вод;
  • інформування місцевого населення про потенційні загрози;
  • забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень;
  • компенсування екологічного збитку.

Фінальна частина Щорічної Зустрічі РГ 3 була присвячена організаційним питанням. Питання для обговорення включали: проект нової Стратегії ФГС, що розробляється Керівним Комітетом ФГС СП, пропозиція Керівного Комітету про те, як залучити Соціальних партнерів (профспілки, роботодавці) до участі в ФГС, участь РГ 3 29 вересня 2011 року в Панелі з Довкілля та Зміни Клімату, організація можливого паралельного заходу під час Саміту СП і Конференції ФГС, підготовка до наступної зустрічі Платформи з Енергобезпеки і до засідання ФГС III у Познані. В результаті обговорень був складений проект Робочого плану РГ 3. Учасники прийшли до висновку, що зусилля РГ3 з підготовки Оціночного звіту ОГС з впровадження екологічної складової СП та подання цього звіту до ФГС III мають бути регулярною діяльністю робочої групи з моніторингу та оцінки.