Заява РГ 1 Національної платформи щодо антикорупційних законопроектів

27
Чер
2013
Категорії: Документи РГ 1 / Документи робочих груп / Заяви

ЗАЯВА
РОБОЧОЇ ГРУПИ 1 «Демократія, права людини, належне врядування та стабільність»
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного Партнерства

щодо прийняття Верховною Радою Закону України №2837
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 р.

15 травня 2012 року, Київ

РОБОЧА ГРУПА 1 вітає знаходження політичного компромісу під час прийняття Верховною Радою Закону України №2837 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 р. Прийнятий Закон України №2837 є важливим кроком в напрямі європейської інтеграції України.

РОБОЧА ГРУПА 1 підтримує такі кроки у сфері вдосконалення чинного антикорупційного законодавства:

  • уточнення і розширення правових термінів “близькі особи” і “конфлікт інтересів” та вдосконалення системи моніторингу конфлікту інтересів, що дасть змогу більш ефективно і своєчасно виявляти і усувати факти конфлікту інтересів з їх корупційними загрозами;
  • відкриття вільного доступу для громадськості до даних єдиного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення;
  • появу фінансових декларацій високопосадовців у вільному доступі в мережі Інтернет та зниження майже вдвічі мінімальних сум витрат, на які поширюється обов’язковість їх декларування (із 150 тис. до 80 тис. грн.);
  • запровадження механізму контролю достовірності відомостей декларацій посадових осіб;
  • поширення вимоги та обмежень, встановлених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” щодо депутатів місцевих рад, яких зобов’язано подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
  • вдосконалення системи антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та їх проектів, в тому числі посилення парламентського контролю у цій сфері та надання профільному комітету парламенту повноважень здійснювати антикорупційну експертизу проектів законів, поданих народними депутатами.

Водночас, РОБОЧА ГРУПА 1 вважає за необхідне звернути увагу на такі очевидні недоліки прийнятого закону, які важливо врахувати у подальшій законодавчій практиці:

Фінансовий контроль достовірності відомостей декларацій посадових осіб

Запропонований механізм фінансового контролю за достовірністю декларацій в рамках “уповноважених підрозділів”, що діятимуть у структурі тих самих міністерств і відомств, службовців яких будуть перевіряти, є вочевидь неефективним і на практиці буде зведений до формального звітування, оскільки такі контролери фактично будуть або підлеглими або колегами тих, кого вони уповноважені перевіряти. Внаслідок цього, така система перевірок буде формально-необ’єктивною, а її висновки можуть бути вибірковими, упередженими та формулюватися з міркувань політичної або адміністративної доцільності.
Вважаємо, що фінансовий контроль за достовірністю відомостей декларацій повинен здійснюватися спеціалізованим антикорупційним органом, співробітники якого не залежатимуть від керівництва міністерств і відомств. З огляду на це, висловлюємо жаль з приводу відхилення 14.05.2013 року законопроекту Про Національне антикорупційне бюро ( №2218 від 07.02.2013) в рамках якого було запропоновано створити спеціально уповноважений орган по боротьбі з корупційними правопорушення та покласти на нього функції перевірки декларацій службовців.
Ефективність перевірки відомостей декларацій можна підвищити в разі обов’язкового реагування на факти конфлікту інтересів та корупційних ризиків у діяльності високопосадовців, які стали публічними завдяки публікаціям у ЗМІ та були виявлені за результатами громадської антикорупційної експертизи. Подібний підхід дав би змогу підвищити ефективність перевірки достовірності відомостей декларацій та налагодити більш ефективну комунікацію між інститутами громадянського суспільства, що здійснюють моніторинг діяльності органів влади з метою виявлення корупційних ризиків, та відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування.
Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів

В умовах інституалізації корупційних практик в рамках бюджетного процесу та закупівель за бюджетні кошти, а також при використанні інших цінних ресурсів та активів держави та громад запропонований механізм антикорупційної експертизи має бути розширений за допомогою активного залучення інститутів громадянського суспільства та розробки чіткого, зрозумілого та публічного механізму і порядку сприяння проведенню громадської антикорупційної експертизи та прозорого розгляду та врахування її результатів. В іншому разі, пропозицій громадськості щодо усунення корупціогенних факторів, виявлених в чинних нормативно-правових актах та їх проектах, так і будуть залишатися на рівні пропозицій.
Також вкрай необхідним є поширення практики антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів на обласний та місцевий рівні.

Доступ громадськості до відомостей декларацій посадових осіб

Потребує вдосконалення механізм забезпечення оприлюднення декларацій посадових осіб на відповідних офіційних веб-сайтах. Відповідно до прийнятого закону, оприлюднення декларацій в мережі Інтернет фактично знову не є обов’язковим, оскільки в якості альтернативи вони можуть оприлюднюватися в офіційних друкованих виданнях, що не в повній мірі забезпечує відкритість і доступність відомостей оприлюднених декларацій, суттєво ускладнює участь громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.
Найбільш ефективний спосіб вирішення цієї проблеми вбачається у запровадженні прозорого та чіткого порядку оприлюднення декларацій на спеціально створеному офіційному інтернет-порталі, що стане каналом доступу суспільства до інформації про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування.

РОБОЧА ГРУПА 1 висловлює сподівання на врахування зазначених в заяві зауважень та пропозицій Президентом України, Прем’єр-міністром України та профільним Комітетом Верховної Ради України в процесі подальшого вдосконалення антикорупційного законодавства. Водночас, підписання Президентом України Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 р. в існуючій редакції є вкрай важливим для європейського поступу України.

РОБОЧА ГРУПА 1 готова надати різнобічну організаційно-експертну підтримку Президенту України, Прем’єр-міністру, профільному комітету Верховної Ради України в частині вдосконалення антикорупційного законодавства та громадської експертизи його виконання, а також іншим комітетам Верховної Ради України щодо підготовки важливих євроінтеграційних законів, зазначених у рішенні Ради Європи від 10.12.2012 року.

РОБОЧА ГРУПА 1 вважає, що Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 р. є важливим кроком в напрямку усунення формальних перешкод на шляху підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на саміті в Вільнюсі, запланованому на листопад 2013 року.

15 травня 2012 року, Київ