Оцінка Робочою групою 3 ФГС Східного партнерства реформ екологічної політики у 6 країнах-партнерах

12
Лип
2011
Категорії: Новини / Новини РГ 3

24-25 червня 2011 р. в Києві пройшов експертний семінар «Оцінка Робочою групою 3 Форуму Громадянського Суспільства (ФГС) Східного партнерства реформи екологічної політики у 6 країнах-партнерах». Семінар фінансувався за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта за участю Європейського Союзу, Європейської програми Міжнародного Фонду «Відродження» і посольства республіки Польща в Києві.

Учасники з 6 країн-партнерів ЄС, а також представники міжнародних громадських організацій обговорили низку ключових питань реформи екологічної політики для сталого розвитку в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та в Україні в рамках співпраці з Європейським Союзом.

Особливий інтерес учасників викликали огляди незалежних експертів з 6 країн стосовно загальної ситуації з розвитком екологічної політики враховуючи як пріоритети співпраці з ЄС, так і пріоритети Флагманської ініціативи Східного партнерства з Належного екологічного урядування.

В ЄС обов’язковість інтеграції екологічної політики закріплена на законодавчій основі та забезпечується таким горизонтальними інструментами як оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, участь громадськості в процесі прийняття екологічно вагомих рішень, доступ до інформації та екологічна звітність у вигляді відповідних Директив. На виконання рекомендацій Другого ФГС СП, РГ3 виступає за належне застосування цих горизонтальних інструментів у країнах-партнерах ЄС, що в свою чергу повинне сприяти наскрізному врахуванню екологічних вимог у політиці секторів економіки, регіональній і місцевій політиці розвитку, та надалі – призвести до переходу до «зеленої економіки».

Окремі сесії були присвячені обміну інформацією щодо стану здійснення в країнах положень Оргуської конвенції (Конвенція ЄЕК ООН « Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля»), та також – Конвенції Еспоо (Конвенція ЄЕК ООН «Про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті») і протоколів до них.

Крім того, експерти підготували та зробили доповіді на одну з самих складних тем Флагманської ініціативи з охорони довкілля – зі впровадження в країнах проекту зі створення Спільної екологічної інформаційної системи (СЕІС) – сумісної з системою ЄС. Перетворення розрізнених даних в інформацію щодо прийняття рішень – це обов’язкова здатність сучасної системи державного екологічного урядування, яка дає можливість виміряти вплив на довкілля і визначати ефективність тих або інших інструментів політики задля зменшення втрат навколишнього природного середовища. Тільки за допомоги повноцінної системи обліку та вимірювання, що базується на показниках, можна результативно займатися «озелененням» економіки.

Сесія, що була присвячена темі «Зелена економіка», дозволила учасникам дізнатися більше про глобальний контекст реформ для сталого розвитку, зокрема про підготовку до Всесвітнього Самміту «Ріо+20», де ця тема в контексті скорочення бідності має бути однією з основних. На сьогодні, згідно замовленню Європейської Комісії, група експертів підготувала спеціальний звіт «Можливості та шляхи стимулювання «зеленої» економіки в країнах Східного партнерства» , який буде представлений 7 липня 2011 р. у Брюсселі.

«Головною метою семінару було досягти домовленості між експертами від відповідних робочих груп національних платформ СП про проведення спільної оцінки впровадження екологічної складової Східного партнерства через призму здійснення реформи екологічної політики і урядування в 6 країнах-партнерах ЄС», – розповіла Ганна Голубовська-Онісімова, координатор Робочої групи 3 ФГС Східного партнерства. П. Голубовська-Онісімова також проінформувала присутніх про методологію, яка була взята за основу для цієї роботи. Ця методологія була розроблена Всесвітнім Фондом дикої природи (WWF) і Фонд імені Гайнріха Бьолля (HBF) у 2009 році для оцінки ефективності здійснення екологічної складової Планів дій країн-партнерів в рамках співпраці з ЄС. Звіт має бути представлений на Третьому Форумі Громадянського Суспільства в Познані наприкінці листопаду 2011 року.

Також, дуже важливим результатом дискусії на семінарі стало взаєморозуміння і визнання учасниками необхідності постійного обміну досвідом між НУО в рамках ФГС СП, зокрема з питань екологічної складової, щодо форматів та змісту участі громадськості в формуванні положень Угод про асоціацію країн з ЄС, пріоритетів Порядків денних асоціації, а також моніторингу і оцінки їх виконання.