Склад Керівного Комітету

Члени Керівного комітету
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
(далі УНП ФГС СхП):
    Національний координатор УНП ФГС СхП:

Юрій Вдовенко 

Центр транскордонного співробітництва 

email: vdovenkoys@gmail.com

_______________

Координатори робочих груп Української національної платформи ФГС СхП:

Робоча група 1: Демократія, права людини, належне урядування та стабільність

Ростислав Дзундза 

Бюро соціальних та політичних розробок

email:  rostyslavdzundza@gmail.com

_______________

Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС

Ірина Куропась

Громадська спілка “Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини” 

email: iryna.kuropas@gmail.com

_______________

Робоча група 3: Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека

Руслан Гаврилюк

Національний екологічний центр України

email: gavrilyuk.ruslan@gmail.com

_______________

Робоча група 4: Контакти між людьми

Іван Кульчицький

ГО “Агенція європейських інновацій”

email:  kul.ivan@gmail.com

_______________

Робоча група 5. Соціально-трудова політика та соціальний діалог

Світлана Внучко

Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства

email: vnuchko@ukr.net