Координаційна зустріч української сторони проекту «Соціальне партнерство заради рівності»

09
Вер
2018
Категорії: Новини / Новини РГ 1 / Новини РГ 5 / Новини ФГС СхП / новини членів УНП / Пряма мова / РГ1 / РГ5 / Регрантинг ФГС СхП / Статті / Статті РГ 5

A4-0123 серпня 2018 року в БЦ «Парус» відбулось розширене засідання української сторони проекту «Соціальне партнерство заради рівності», що реалізується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) в рамках програми регрантингу 2018 р. Ключовим виконавцем проекту є ГО «Бюро соціальних та політичних розробок». Серед українських організацій, долучених до реалізації проекту – Федерація профспілок України та Конфедерація вільних профспілок України; також у проекті беруть участь НУО країн Східного партнерства – Національна конфедерація профспілок Молдови, Дослідницький інтелектуальний клуб «Діалог поколінь» (RICDOG, Грузія), Центр розвитку міста Армавір (Вірменія).

На зустрічі були присутні представники українських партнерських організацій проекту, а також організацій, зацікавлених в діяльності в межах проекту – зокрема, громадських організацій, урядових та наукових установ. Окрім того, свої рекомендації щодо роботи проекту надали представники іноземних партнерів, зокрема, співзасновник НУО «Діалог поколінь» Нугзар Кохреідзе та представниця Центру розвитку міста Армавір Ані Харутюнян. Зустріч мала координаційний характер, основною метою було узгодження діяльності в рамках проекту та обговорення перспектив розвитку і партнерства з представниками наукових та урядових інституцій.

На початку засідання Геннадій Максак, координатор Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, окреслив поточний порядок денний Східного Партнерства та підкреслив важливість реалізації проектів з метою європейської інтеграції України та сприяння ефективнішій реалізації «20 очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 року».

Ростислав Дзундза, голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», розповів учасникам зустрічі про перспективи та плани реалізації проекту в трьох країнах Східного партнерства (Грузії, Молдові та Вірменії), а також попередній досвід втілення подібних проектів. Наразі ведеться робота над  дослідженням імплементаційних планів країн Східного Партнерства для впровадження «антидискрімінаційних» директив ЄС, а також їх практичної імплементації. Напрацьовуються рекомендації щодо покращення ефективної реалізації, висвітлення кращих антидискримінаційних практик в цих країнах. Ведеться адвокаційна кампанія з метою створення консультативного органу з питань ґендерної політики при органах державної влади, висвітлюється інформація щодо успішного досвіду Грузії та України з дотичних питань. Як зазначив Ростислав Дзундза, «ґендерна рівність та недискримінація повинні стати основою дій, що здійснюються в рамках політики Східного партнерства Європейського Союзу, задля забезпечення повної підтримки суспільствами країн-партнерів  ЄС».

Олександра Чуркіна, заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції, у своєму виступі наголосила на продуктивності та необхідності співробітництва уряду та «третього сектору». «Співпраця уряду та громадянського суспільства залишається пріоритетом», – підкреслила вона.

Також Олександра Чуркіна надала інформацію про розроблений Міністерством соціальної політики проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних із поєднанням сімейних і трудових обов’язків», створений з метою забезпечення соціальних гарантій усім працівникам без дискримінації за ознакою статі. З метою забезпечення таких гарантій вносяться відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки», згідно з якими, зокрема, на батька поширюється право на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу, на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця. Реалізація таких норм сприятиме забезпеченню рівних умов і можливостей для виконання реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними.

З цією метою норми законодавства про працю також приводяться  у відповідність до норм Сімейного кодексу України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з урахуванням їх адаптації до законодавства та стандартів Європейського Союзу у соціально-трудовій сфері.

Олеся Брязгунова, представниця Конфедерація вільних профспілок України, зазначила важливість діяльності проекту для профспілок та відповідності  їх пріоритетам. У своєму виступі вона підкреслила, що профспілки зацікавлені у реалізації подібних проектів, адже напрям гендерної рівності є актуальним для сучасного порядку денного діяльності профспілок. Також пані Олеся заявила про підтримку напрямів європейської інтеграції з боку профспілок та підтримала ідею створення платформи міжнародного діалогу в рамках Східного партнерства, задля поглиблення зв’язків та обміну досвідом між профспілками та НУО.

Наталія Дмитрук, представниця ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» надала інформацію щодо діяльності проекту «Підвищення спроможності Національних платформ Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в реалізації ґендерної політики – відповідно до очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 року». Реалізація проекту дозволить об’єднати зусилля гендерних експерток та експертів 6 країн Східного партнерства з метою розробки рекомендацій стосовно розвитку національних політик ґендерної рівності та конкретизації можливих «точок входу» і практик національних платформ в системі національних механізмів ґендерної рівності.

Дослідницькі завдання в межах проекту полягають у здійсненні порівняльного аналізу національних механізмів ґендерної рівності в просуванні політик ґендерної рівності, дослідженні можливості впливу національних платформ на просування та вкорінення ґендерної рівності – як на національному, так і на локальному рівнях, наданні рекомендацій щодо посилення політичного діалогу стосовно «інвестицій» національних платформ у політики ґендерної рівності. Робочі експертні групи кожної з країн-учасниць проекту проведуть аналітичні та якісні дослідження (фокус-групові дискусії, експертні інтерв’ю), фокусуючи увагу на специфіці  функціонування національних механізмів ґендерної рівності, проаналізують наявні можливості, потенціал та стратегії національних платформ щодо формування порядку денного та політик ґендерної рівності в своїх країнах, запропонують методики оцінки успішності політик ґендерної рівності на рівні Національних платформ. Спільно, в межах міжнародної конференції «Ґендерні політики та практики країн ЄС та країн Східного партнерства», що відбудеться 11-13 жовтня 2018 року в м. Києві, буде систематизовано існуючі актуалізовані та потенційні інструменти включення національних платформ в систему національних механізмів ґендерної рівності з урахуванням їх нової архітектури та надано рекомендації щодо посилення впливу і залучення національних платформ на політику ґендерної рівності як в країнах-учасницях СхП, так і безпосередньо на рівні національних платформ та їх організацій-учасниць.

Олена Головата, керівник Експертної групи з питань євроінтеграції Міністерства соціальної політики України, розповіла про процес реформування соціальної сфери з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. «Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в Україні відбувається активний процес реформування законодавства у соціальній сфері. Роботу у напрямі євроінтеграції спрямовано на проведення імплементації директив ЄС у соціальній сфері та виконання положень Глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» розділу V Угоди про асоціацію. Прийнято нормативно-правові акти, які сприятимуть ефективній реалізації Угоди про асоціацію – зокрема, у березні 2016 року Україна ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, а в листопаді 2016 року в м. Страсбурзі відбулося підписання Європейського кодексу соціального забезпечення. Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року,  якою визначені основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сферах життя українського суспільства», – проінформувала представниця міністерства.

39962150_2041458785886314_441450065966399488_n

Ростислав Дзундза надав інформацію щодо законопроектів у сфері європейської інтеграції України, які потребують невідкладного розгляду Верховною Радою України з галузі соціальної політики. Ці законопроекти, розроблені для імплементації, в тому числі, і антидискримінаційних директив ЄС, внесені до Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2018-2019 роки. А саме:

  • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів» (реєстр. № 4578 від 04.05.2016);
  • Проект Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр. № 4607 від 06.05.2016);
  • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав)»  (реєстр. №  5511 від 08.12.2016);
  • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)»  (реєстр. № 3501 від 20.11.2015);

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання адаптувати національне законодавство до стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних  можливостей. Саме громадянське суспільство, – підкреслив Ростислав Дзундза, – покликане забезпечити повну синхронізацію застарілого і консервативного українського законодавства до європейського та тим самим активізувати євроінтеграційні процеси в Україні. Зокрема, з метою забезпечення соціальних гарантій працівникам без дискримінації за ознакою статі розроблений  проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних з поєднанням сімейних і трудових обов’язків», який ще не внесено до Дорожньої карти, але  також потребує невідкладного розгляду Верховною Радою України.

Геннадій Максак, в свою чергу, запропонував  розробити заяву від Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства щодо підтримки прийняття цих євроінтеграційних законопроектів Верховної Радою України. Відповідна заява буде розроблена в рамках проекту «Соціальне партнерство заради рівності».

Наімов Максим, державний експерт Міністерства соціальної політики, представив план щодо виконання Україною заключних зауважень Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). Імплементація CEDAW є тематикою, дотичною до тематики проекту, відтак підсилить реалізацію проекту та досягнення цілей.

Московченко Наталія, фахівець з гендерної рівності  «Мережі 100% життя», зазначила, що ґендерна рівність є дуже важливим питанням, і поділилась досвідом імплементації проектів своєї організації, що буде дуже цінним у подальшій імплементації проекту. Пані Наталія також окреслила можливості для співробітництва.

Аліна Левченко, засновниця НУО «Українські люди», зазначила, що практики імплементації положень ґендерної рівності повинна відбуватись згідно з попереднім досвідом країн Євросоюзу. У своєму виступі вона також зазначила про підтримку ідей, пов’язаних з проектом, з боку депутаток Європарламенту, які активно працюють над тим, щоб Україна була членом європейської сім’ї – зокрема, пані Ребекки Гармс та депутатки Європарламенту, членкині комітету з питань прав жінок та гендерної рівності Анни Марії Кораццу Більдт.

Нугзар Кохреідзе, співзасновник НУО «Діалог поколінь», зазначив: «Тема ґендерної рівності нова і важлива для країн, що розвиваються. Наявність нашого проекту допоможе краще зрозуміти і описати ситуацію з ґендерною рівністю в наших країнах і сприяє обміну досвідом. Наша організація є членом Ґендерної ради при місцевому законодавчому органі і ми активно працюємо над популяризацією  тематики ґендеру. В рамках проекту ми збираємося поділитися наявним досвідом і перейняти досвіди інших країн-учасників проекту, щоб поліпшити наявні показники». Баченням діяльності проекту в Вірменії також поділилась представниця Центру розвитку міста Армавір Ані Харутюнян.

Також на зустрічі були присутні – представник Уповноваженого з прав людини;  представниця Федерації профспілок України Любов Ткаченко; Міжнародної організації «Дипломатична рада України» Вікторія Ліснича та Анна-Вікторія Воронцова; заступник директора  Інституту праці і зайнятості з наукової роботи МСП ТА НАНУ Леонід Ільчук;  директор з розвитку ГО «Енергійна країна» Вікторія Годзік;  представник секретаріату Уповноваженого з прав людини ВРУ Дмитро Юрченко; заступник директора Департаменту аналітичного та організаційного забезпечення діяльності керівництва Мінсоцполітики Маргарита Кропівницька; комунікаційний менеджер ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» Богдян Дяченко.

На зустрічі були визначені та узгоджені зі стейкхолдерами основні вектори розвитку проекту, отримані цінні коментарі та важливі деталі, потрібні для подальшої реалізації проекту.

Відеорепортаж зустрічі

Статтю підготував: Ростислав Дзундза, голова ГО «Бюро соціальних та політичних досліджень»