Про ФГС СХП

Форум громадянського суспільства (ФГС) — це багатонаціональна платформа організацій громадянського суспільства (ОГС) з країн Східного Партнерства, країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж, створена для участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні та оцінці Східного Партнерства. ФГС отримує фінансову та організаційну підтримку від Європейської Комісії, але залишається незалежною, автономною, демократичною та прозорою організацією. Склад ФГС оновлюється щорічно на його пленарних засіданнях.

Керівним органом ФГС є Керівний Комітет (КК), що діє в період між щорічними пленарними засіданнями. Його головне завдання полягає у подальшій реалізації рекомендацій ФГС, лобіюванні інтересів ФГС, підтримці контактів з інституціями ЄС та підтримці створення національних платформ або мереж, орієнтованих на Східне Партнерство.

ФГС розділений на 4 робочі тематичні платформи, які називаються робочими групами, які, в свою чергу, відображають офіційні тематичні платформи Східного Партнерства. Організації громадянського суспільства, відібрані для участі у ФГС, можуть обрати, в якій саме робочій групі вони хотіли б працювати.

Робочі Групи

• РГ 1. Демократія, права людини, належне урядування та стабільність
• РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС
• РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека
• РГ 4. Контакти між людьми
• РГ 5. Соціально-трудова політика та соціальний діалог