ФГС СхП озвучив рекомендації в сфері довкілля та енергетики під час зустрічі Платформи Східного партнерства №3 в Брюсселі

07
Чер
2018
Категорії: Новини / Новини РГ 3 / Новини ФГС СхП / РГ3

untitled

29 травня 2018 року в Брюсселі представники Платформи Східного партнерства №3 «Взаємопов’язаність, енергоефективність, довкілля та зміну клімату» обговорили питання імплементації політик у сфері транспорту та енергетики, акцентуючи увагу на інвестиційних пріоритетах та сталій взаємопов’язаності. Від Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) участь у заході взяли Іна Кошеру (Ina Coseru), член Керівного Комітету ФГС СхП та координатор Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека», а також Руслан Суругіу (Ruslan Surugiu), Президент AO Pro Energy (Молдова).

Під час першої частини зустрічі, після обговорення стратегічних пріоритетів на 2018-2019 років для кожної з панелей Платформи (транспорт; енергетика; довкілля та зміна клімату) була прийнята Робоча програма Платформи на 2018-2018 рр. Представники ФГС СхП долучились до дискусії і поділились з учасниками своїми думками та рекомендаціями Форуму, що були викладені в документі «Імплементувати 20 очікуваних досягнень до 2020 року: коментарі ФГС СхП щодо Робочих планів платформ та панелей Східного партнерства». Цей документ було опубліковано в березні цього року та поширено серед відповідних стейкхолдерів країн Східного партнерства та Європейського Союзу.

Щодо стратегічних пріоритетів в сфері енергетики, представники ФГС СхП підкреслили необхідність повного запозичення Третього енергетичного пакету в законодавства країн СхП, що має на меті створення/розвиток конкурентного енергетичного ринку в країнах Східного партнерства. Крім цього, вони наголосили на потребі зміцнення міжгалузевого системного та динамічного підходу до економічних, екологічних, соціальних та політичних викликів; врахування багатосторонніх консультацій зі стейкхолдерами при розробці стратегій та планів дій (міжнародні фінансові інституції, експерти, ОГС, приватний сектор). Також експерти Форуму підняли питання необхідності забезпечення більшої прозорості в процесах прийняття рішень в державних установах.

«Країнам Східного партнерства потрібно збільшити їхні показники лісового покриву від менш ніж 15% – крім Білорусі – до 40%, що є середнім показником в ЄС. Також для імплементації законодавства та сприяння міжсекторальному співробітництву важливим є посилення інституцій з захисту довкілля».

Іна Кошеру, Координатор Робочої групи 3, член Керівного комітету ФГС СхП

«Існує потреба в подальшому залучені громадян і громадянського суспільства до розробки національних планів дій у сфері енергетики та відповідних регуляторних дій. Правила енергоефективності в будівництві мають бути чіткими, а відхилення від стандартів недопустимим».

Руслан Суругіу, Президент, АО Pro Energy

Іна Кошеру та Руслан Суругіу також мали змогу представити позицію ФГС СхП під час двох частин дискусії «Інвестиційні пріоритети та планування: забезпечення сталого фінансування».  

Представники ФГС СхП поділились досвідом створення структур та започаткування процесів, спрямованих  на забезпечення сталості,  таких як, наприклад, Фонд Енергоефективності в Молдові, який виявився не дуже ефективною інституцією. Також вони прокоментували позитивні приклади діяльності фондів в Словенії та Польщі, і розповіли, яким чином цей досвід варто запозичити при створені нових структур в країнах Східного партнерства. З метою покращення прозорості, ФГС СхП запропонував й надалі залучати представників міжнародних фінансових інституцій до управління фінансовими структурами, що могло б забезпечити більшу прозорість в процесах відбору.

Частина 1: енергоефективність, вплив клімату, енергетична безпека та взаємопов’язаність

Питання для дискусії:

  • Як саме реформування секторальних політик могли б прискорити енергетичний перехід?
  • Як краще налагодити діяльність адміністративних структур та процес для сприяння залучення інвестицій у сфері низьковуглецевих технологій (включаючи енергоефективність)?
  • Які елементи допоможуть створити здорові, прозорі та надійні структури для забезпечення з часом сталих інвестицій та уникнення незадіяних активів?

Частина 2: Покращення транспортного сполучення, стану довкілля, зеленої і циркулярної економіки

Питання для дискусії:

  • Якими Ви бачите основні перешкоди при підготовці та імплементації пріоритетних проектів, як це викладено в проекті Плану дій щодо інвестицій в транспортній сфері в країнах Східного партнерства? Як Ви бачите залучення ЄС до цього процесу?
  • Які елементи є ключовими для розвитку більш сталих транспортних систем?
  • Які політичні заходи є необхідними для того, щоб більш ефективно мобілізувати інвестиції приватного сектору з метою підтримки переходу до циркулярної економіки?
  • Які пріоритети є основними в галузі охорони довкілля (відходи, вода, повітря тощо) для мобілізації коштів ЄС та інших публічних фінансів у Вашій країні?

Окрім того, під час зустрічі представники Форуму громадянського суспільства Східного партнерства поширили серед учасників два позиційних документи.

В позиційному документі ФГС СхП щодо довкілля (EaP-CSF-Position-Paper-Environment), який був підготовлений Іною Кошеру та 4 іншими експертами (в тому числі Координатором РГ3 УНП А.Голубовською-Онісімовою), висловлюється занепокоєння щодо погіршення ситуації з природоохоронними інституціями в декількох країнах Східного партнерства, а також міститься заклик до імплементації Плану дій з впровадження Люксембурзької декларації, спрямованої на забезпечення більш прозорого екологічного управління. В документі також пропонується передбачити заохочення за впровадження рішень у сфері відновлювальної енергетики для місцевих громад та сприяти в подальшому докладати значних  зусиль для боротьби з вирубками лісу.

Позиційний документ ФГС СхП щодо енергетики (EaP-CSF-Position-Paper-Energy), в написані якого взяв участь Руслан Суругуі та ряд інших експертів (в тому числі експерт Діксі Груп Антон Антоненко), закликає до прискорення встановлення взаємозв’язків з метою посилення енергетичної безпеки в країнах СхП; підтримки послідовного застосування правил ЄС в сфері енергетики в країнах, що підписали УА та ПВЗВТ; покращення управління в енергетичному секторі, в тому числі за допомогою фінансової підтримки та технічної допомоги.

Джерело: http://eap-csf.eu/eap-csf-delivers-recommendations-on-environment-and-energy-at-the-eap-platform-3-meeting/