Експерти вказали на недоліки антикорупційної політики України

18
Чер
2013
Категорії: Новини / Новини РГ 1

15 травня 2012 року Робоча група 1 «Демократія, права людини, належне врядування та стабільність» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства оприлюднила заяву щодо прийняття Верховною Радою Закону України №2837 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14 травня 2013 року.

Експерти наголосили на підтримці низки змін у сфері вдосконалення чинного антикорупційного законодавства, що стосуються, зокрема, уточнення і розширення правових термінів «близькі особи» та «конфлікт інтересів», вдосконалення системи моніторингу конфлікту інтересів, відкриття вільного доступу для громадськості до даних єдиного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, запровадження механізму контролю достовірності відомостей декларацій посадових осіб, поширення вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо депутатів місцевих рад та системи антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів.

Проте, в заяві було зазначено й значні недоліки зазначеного закону, на котрі необхідно звернути особливу увагу, а саме – фінансовий контроль достовірності відомостей декларацій посадових осіб, антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та доступ громадськості до відомостей декларацій посадових осіб.

Учасники РГ 1 вважають запропонований законом механізм фінансового контролю за достовірністю декларацій посадових осіб неефективним та необ’єктивним, оскільки контролери «уповноважених підрозділів», що діятимуть у структурі тих самих міністерств і відомств будуть уповноважені перевіряти своїх начальників та колег.

Натомість експерти пропонують створити спеціалізований антикорупційний орган, що здійснюватиме фінансовий контроль за достовірністю відомостей декларацій службовців, і працівники якого не залежатимуть від керівництва міністерств і відомств, як це було запропоновано у рамках відхиленого законопроекту «Про Національне антикорупційне бюро» (№2218 від 07.02.2013 року).

Досягнення підвищення ефективності перевірки достовірності відомостей декларацій було б можливим за допомогою обов’язкового реагування на факти конфлікту інтересів та корупційних ризиків у діяльності високопосадовців, які стали публічними завдяки публікаціям у ЗМІ та були виявлені за результатами громадської антикорупційної експертизи. Також це дало б змогу налагодити більш ефективну комунікацію між інститутами громадянського суспільства, що здійснюють моніторинг діяльності органів влади з метою виявлення корупційних ризиків, та відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування.

Учасники РГ 1 вважають за необхідне розширити механізм антикорупційної експертизи за допомогою активного залучення інститутів громадянського суспільства та розробки чіткого, зрозумілого та публічного механізму і порядку сприяння проведенню громадської антикорупційної експертизи та прозорого розгляду й врахування її результатів. Важливим є елемент поширення практики антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів на обласний та місцевий рівні.

На думку представників РГ 1, необхідно внести зміни у механізм забезпечення оприлюднення декларацій посадових осіб на відповідних офіційних веб-сайтах, адже у відповідності з прийнятим законом – оприлюднення декларацій в мережі Інтернет фактично знову не є обов’язковим. Як альтернатива, можливим є оприлюднення декларацій в офіційних друкованих виданнях, що не в повній мірі забезпечує їхню відкритість і доступність та суттєво ускладнює участь громадськості у заходах по запобіганню і протидії корупції. Запровадження прозорого та чіткого порядку оприлюднення декларацій на спеціально створеному офіційному інтернет-порталі стане найефективнішим способом вирішення даної проблеми. Саме цей веб-сайт стане каналом доступу суспільства до інформації про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування.

У той же час, РГ 1 висловила сподівання на подальше врахування зауважень та заявила про готовність надати організаційно-експертну підтримку представникам Української влади задля вдосконалення антикорупційного законодавства та громадської експертизи його виконання.

Експерти переконані, що загалом прийняття змін від 14.05.2013 року даного закону — це значний крок України у напрямку європейської інтеграції.

http://eu.prostir.ua/news/258154.html