Експерти УНП та Форуму презентували рекомендації щодо національних систем досліджень та інновацій під час Панелі Східного партнерства в Тбілісі

15
Лис
2018
Категорії: Документи РГ 2 / Документи ФГС / Новини / Новини РГ 2 / Новини ФГС СхП / новини членів УНП / РГ2


Ночвай

1 жовтня експерти з цифрової економіки Форуму громадянського суспільства взяли участь у Панелі Східного партнерства з питань досліджень та інновацій, яка проходила під назвою «EU4Innovation – зміцнюючи дослідницько-виробниче партнерство», в рамках 4-ї Платформи Східного партнерства у Тбілісі (Грузія). Представляючи спільно Форум громадянського суспільства, Тамар Вашакідзе (Tamaz Vashakidze, «Центр інноваційного розвитку підприємств», Грузія), Олег Шатберашвілі (Oleg Shatberashvili, Асоціація «Європейські дослідження для інноваційного розвитку Грузії») і Володимир Ночвай (Громадська спілка «Центр розвитку інновацій»*, Україна) презентували низку рекомендацій, які стосуються питання інтеграції в Європейський дослідницький простір (European Research Area, ERA) та гармонізації національних дослідницьких систем.

Незважаючи на постійну підтримку з боку Європейського Союзу та доступ до численних спеціалізованих програм – в тому числі «Горизонт 2020» чи програми підтримки малого та середнього бізнесу COSME (“Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), країни Східного партнерства все ще показують доволі низькі результати в дослідницькій площині. Позиційний документ ФГС СхП щодо EU4Innovation, підготовлений В.Ночваєм та О.Шатберашвілі, дає відповіді на деякі дотичні питання. Як йдеться в документі, сфера досліджень та інновацій залишається в країнах Східного партнерства недофінансованою. Недостатня координація діяльності ключових гравців сфери (органів влади, університетів, бізнесу, громадянського суспільства); суперечливість законодавства, відтік мізків, стара інфраструктура – ось лише деякі проблеми галузі.

Наразі лише Україна прийняла дорожню карту щодо повної інтеграції до ERA – хоча інші країни мали можливість розпочати роботу в цій площині, особливо в рамках Угод про асоціацію (що стосується Грузії та Молдови). При цьому жодна з країн Східного партнерства не забезпечує належною мірою фінансової та організаційної підтримки для розвитку і виконання національних стратегій досліджень та інновацій.

Наближення регуляторних та інституційних рамок в дослідницькій площині до європейських стандартів не лише дозволить модернізувати діючу систему – воно також дозволить вирішити проблему непослідовного, суперечливого законодавства, яке впливає на дослідницьку сферу. Триваючи роками, така ситуація має наслідком «брак ефективних механізмів комерціалізації досліджень, обміну даними та знаннями», йдеться в документі. Натомість «інтеграція до Європейського дослідницького простору покликана стати стимулом дослідницької та інноваційної діяльності», – підкреслили у позиційному документі Володимир Ночвай та Олег Шатберашвілі.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОЗИЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ:  Position_Paper.

*ГС «Центр розвитку інновацій» є членом Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та наближення з політиками ЄС» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

 Джерело:http://eap-csf.eu/eu4innovation-eap-ri-panel-event/?fbclid=IwAR1kB-81fJWOGRL2AJ0mhVXW2AG9RVPYbnn0mz38aJ2Ax7qib6trNpp-4JA